Cvičíme jógu v Senegalu / We practice yoga in Senegal

 

V Senegalu cvičíme denně jogu a zdravotní cvičení pod vedením Moniky Rebcové, Kamily Drnkové a Kryštofa Radka na pláži u moře.

Ranní cvičení slouží jako probuzení těla a mysli před snídaní, dýcháme zdravý čerstvý mořský vzduch oživíme ducha pohledem na moře a nádhernou přírodu kolem, posloucháme zpěv ptáků  a připravíme tělo na pozdější lekci tance. Zážíváme tak nádherný začátek každého dne.

In Senegal we practice daily yoga and health training under the direction of Monica Rebcová Kamila Drnková a Kryštof Radek

on the sea beach. Morning exercise serves as an awakening of body and mind before breakfast, healthy breathe the fresh sea air resurrect the spirit of looking to the sea and the beautiful nature around, listen to the birds singing and prepare the body for later dance lesson. We are experiencing such a wonderful beginning of each day.