Senegalský slovníček

Senegalský slovník

Stručný slovníček senegalského jazyka WOLOF
i Mandinga, Jola , který by se vám mohl hodit.  Vaše projevená snaha potěší
místní obyvatele.


Senegal's Dictionary

Short glossary of Senegalese language WOLOF

and Mandinga, Jola, which you might find useful. Your efforts manifested delight
local residents.

Výrazy jsou většinou ve fonetickém přepisu, jelikož dopídit se psané podoby není
jednoduché a ani všichni místní si nebudou jistí, jak psát vlastním jazykem.....


pozdravy/greetings

otázka/question:

 Jak se máš/te? / How are you - Odpověd/ansfer:  dobře /Im fine
câva? - cava bien (FR)
Nanga def?(wolof) - Man gifi/Jamarek(Džamarek)
Kortanante?(mandinka) -Tánante.
Kasumáj?(jola) - Kasumáj kéb.
Abeňáde?(mandinka) - Abiďjan.
Salaamaalikum (arabsky) - maalikum saalaam.

Uvidíme se později/see you later
Foňáto (mandinka)
Besubo (wolof)
Fosam -zítra / tomorrow
légi légi

Jídlo/food
Buy - baobab
Banyány - banány/bananas
Bér - máslo/butter
Dege -burákové máslo (pasta používající se do omáček, ale výtečná
s medem na bagetě =o))) )
Kanaán - ananas/pineapple
Kasu - kešu oříšky/cashews
Karot - mrkev/carrot
Kukumber - okurka/cucumber
Keb - rýže/rice
Láj - česnek/garlic
Lëjum - zelenina/vegetables
Loch(lokch) - voda/water
Mburu - chléb (veka/bageta/tapalapa)/bread
Mintí - bonbóny/candy
Nén - vajíčko/egg
Neebe - kasava
Pompitér - brambor(hranolky)/potato
Pom - jablko/apple
Soble - cibule/onions
Salaat - salát/salad
Tamáte - rajče/tomato
Soraans - pomeranč/orange

Číslice:
1 – ben

2 – ňár
3 – nět
4 – něnt
5 – djuron
6 – djuromben
7 – djuromňár
8 – djuromnět
9 – djuromněnt
10- fuk
500 – témer


Praktické/practical:

čamvaň - vlevo/left
dejól - vpravo/right
wau - ano/yes
dedet - ne/no
děreděf - děkuji/ thank you
bi - toto/this
bële - tamto/that

Hauma - nevím/I dont know
Bahná - dobře/OK
Sur na - najedená,plná...už nebudu jíst.../full eaten
Buguma - nic /nothing
Buguma dara - nic nechci/ I want nothing
Dimba lemma? - Pomůžeš mi?/Will you help me?
Mundála Dimbale? - Můžu Ti pomoci?/ Can I help you?
Loj def? - Co děláš? /Jak je?
- What are you doing? /How are you?
Foďjo ge? - Odkud jdeš? Odkud jsi?/Where did you go? Where are you from?
Loj li gej? - jaké je tvé zaměstnání?/what is your job?
Fanaanal ak jám.(Fanálk džam)- Dobrou noc.Good night.
Aň - oběd/lunch
Rër - večeře/diner
Ďájma - dej mi/prodej mi (v obchodě)/Give me / sell me (in store)
Lánga bg...? - Co si přeješ?/What you wish for?)
Ňátala? - Kolik to stojí?/How much does it cost?
Káj - pojď / come on
káj léka - pojď se najíst/Come to eat
Demal - jdi/go
Ana - Kde je?/Where is?

Dny v týdnu / Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Altiné -
Talanta
Allarba
Alxemes(alchemes)
Aljuma
Gaasu
Diteer