V Senegalu můžete během nekolika hodin získat nový účes 

 

způsobem zapletení vašich vlasů s profesionálním umělým vlasovým vláknem Canecalon ze Senegalu, který po  zapletení s vašimi vlasy vytvoří  váš nový účes.

 

Afričanky na našem workshopu v Abené vám vyrobí nový účes za pár hodin. Ze dne na den budete vypadat úplně jinak a velmi atraktivně. Můžete si vybrat návštěvu afrického kadeřnického salónu v Abené nebo vám africké ženy nabídnou své služby za velmi levné ceny i s jejich příchodem až do vašeho místa ubytování.

 

 

In Senegal within a few hours to get a new haircut

entanglement way your hair with a professional artificial hair fiber Canecalon of Senegal, after involvement with your hair creating your new hairstyle.

African women in our workshop in Abene will produce a new hairstyle in a few hoursFrom day to day you will look completely different and very attractive. You can choose a visit to an African hair salon in Abene or African women will offer their services at very cheap price with their arrival to your accommodation.

 

Africké účesy: Corn rows, Mini copánky a Box copy

Zapletení vlastních vlasů  bez nebo ve spojení s umělým vláknem je dlouhou tradicí černošské komunity. Zároveň  propojuje spojení a zážitky mezi ženami (matkami, sestrami  a sestřenicemi). Pletení vlasů trvá několik hodin, ale konečný výsledek stojí za to. Africké styly zaplétání vlasů jsou velmi unikátní a kreativní. Mohou být stylizované, mění způsoby, můžete experimentovat s různými barvami vlasového vlákna bez rizika  poničení vašich vlastních vlasů. Copánky dokonce pomáhají chránit vaše vlasy od nečitot z životného prostředí a můžete zapomenout na vlasový styling po několik měsíců, protože v africkém účesu budete mnoho týdnů vypadat báječné, aniž byste do něj museli zasahovat a nějak ho sami měnit. Výsledný účes můžete  stylizovat s čelenkami, barety, turbany a šátky. Prohlédněte si různé typů copánků, které nosí afroamerické ženy a Afričanky po celém světě. Copánky jsou velmi populární, budete vypadat jinak než dříve, velmi originálně a bude se za vámi každý otáčet. Ze dne na den můžete mít dvojnásobně dlouhé vlasy, než je vaše původní délka vlasů.

Types of African Hair Braiding Styles: Corn rows, Mini Braids, Box Braids

Entanglement own hair without or in conjunction with artificial fiber is a long tradition in the black community. At the same time connects the connections and experiences among mothers, sisters and cousins. Knitting hair takes a few hours, but the end result is worth it. African hair styles involvements are very unique and creative. They can be styled, changing the way you can experiment with different colors without the risk of damaging your own hair. Pigtails even help protect your hair from environment and you can forget about hair styling for several months because African hairstyle will look fabulous for many weeks without him having to intervene and somehow change it themselves. The resulting hairstyle can stylize with headbands, berets, turbans and scarves. Look at different types of braids worn by African-American women and African women worldwide. Braids are very popular, you look different than before, very original and will be behind you every turn. From day to day you can have twice as long hair than your original hair length.

Corn rows

Copánky zapletené pouze s vašimi vlasy nebo i s přidáním umělého vlákna, které těsně přiléhají k pokošce hlavy. Mohou tvořit různé vzory a obrazce na vaší hlavě kombinací tenoučkých copánků a pěšinek mezi nimi (například obloučky, kruhy, spirály  a zigzagy). Copánky pak pokračují v prodloužené délce vašich vlasů až do délky, kam si budete přát.

Conrows are braided pigtails only with your hair or adding artificial fibers, which are tightly to your skin head. Can form different patterns and shapes to your head by combining wafer-thin braids and footpaths between them (such as arcs, circles, spirals and zigzag). Braids then continue the extended length of your hair lengths up to where you want.

 

Corn rows - model Moussou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini copánky/ Micro Braids

Micro / mini copánky jsou drobné jednotlivé copánky obvykle zapletené s vašimi vlasy jen do půli cesty a zbytek vlasů je volně rozpuštěny. Vaše vlasy se zaplétají spolu se syntetickými vlasy, které mohou mý různý design v podobě drobných vlnek, zig - zagů, velkých vln a měkkkých kudrdlin. Vlákno je připraveno rovné nebo zvlněné v rozličné tloušťce a nemění strukturu ani po velkém počtu  umytí vlasů.

Mini copánky/ Micro Braids - model Aisha

 
 
 

Box copy/Box Braids

Box copy patří mezi nejmódnější účesy. Je to velmi elegantní styl. Ze dne na den můžete na vaše krátké vlasy získat vlasy dlouhé až do pasu.

Box copy/Box Braids: model Eliška, Lucie a Lenka 

 

model Dana Dounou