Otázky a odpovědi/English-speaking above

Vaše časté otázky a naše odpovědi o Senegalu a našem zájezdu

 

Uskuteční se zájezd 2022/2023?

Zájezd do Senegalu stáile intenzivně připravujeme. Návštěva Senegalu je pro nás vždy velkou radostí, o kterou se nechceme nechat připravit. Život nemá smysl bez možnosti těšit se na věci budoucí. Přihlášky tedy nabíráme až do 20.10.2022. 


Jaké potřebujete do Senegalu očkování?

Vakcinace:
V Africe vyžadují povinné očkování proti žluté zimnici (stojí asi 750 Kč a vydrží nadoživotí). Pro přesné informace doporučuji vyhledat na internetu ordinace očkování do tropických destinací a včas se objednat. Lékaři Vám asi také doporučí očkování proti žloutence  A,B, Tyfus a choleře.
V suchém období, kdy probíhá workshop není potřeba obávat se malárie...Moskytů je málo, ale přesto doporučujeme  repelent proti komárům do tropů a  zásobu vitaminu B komplex Forte (pokud budete denně užívat B komplex forte, komárů pak nevoní  z vaší pleti, takže na vás nesedají) a večer stačí dlouhé rukávy a nohavice + ponožky. Pokoje máme vybaveny moskytiérou.


Jaká je v Senegalu měna?
Na výměnu na senegalské séfa(CFA) vám vaše  Eura vyměníme v Senegalu hned první den vašeho pobytu. Momentální kurz e kolem 1euro=650 CFA.
Vyměníme si Eura na CFA  "cash" když dorazíme do Abene. V Abene není bankovat, proto pro vaši potřebu pak po dvou týdnech uskutečníme výpravu do Ziguinchoru na výlet a kvůli vaší případné potřebě návštěvy bankomatu.


Potřebujeme očkování proti Covid 19?

Očkování Covid je nepovinné. Pokud bude potřeba, zařídíme si na cestu PCR test. Doufáme, však, že to již potřeba v r. 2022 nebude.


Na co se mám připojistit v rámci cestovního pojištění?
Tip: Mnoho bank zajišťuje k vedení vašeho účtu také připojištění, doporučujeme základní zdravotní a úrazové, plus pojištění Covid, zavazadel a repartiaci. Před odjezdem se informujte o těchto možnostech u vaší banky. Není nezbytně nutné doplácet si připojištění pro extrémní sporty.

Při nákupu letenky si pojistěte storno letenky.


Budu v dosahu mobilní sítě a internetu?
Není problém používat českou simkartu a roaming fungoval skvěle. Můžete si také levně zakoupit i místní simkartu a kredit si můžete dobíjet z kupónu pomocí sms. Wi-fi: 5 minut chůze od místa ubytování je wi-fi v kavárně zdarma, když si objednáte fresh juice, takže ještě dopníte vitamíny a tekutiny. 


Jakým jazykem se v Senegalu dorozumím?
Místní hovoří francouzsky, naše společnost - bubeníci a tanečníci také anglicky (a několika domorodými jazyky), naši učitelé a obyvatelé Abene a Kafountine ovládají také základní angličtinu a pro váš absolutní komfort jsme tu my.

Budu potřebovat vízum?
Požadavek na vízový styk ČR se Senegalem a Gambií byl ukončen, takže nyní do zmíněných zemí konečně cestujeme BEZ VÍZA.

 

Platnost  vášeho pasu?

Důležité: Potřebujete mít platný váš pas minimálně ještě dalších 6 měsíců  po datu vašeho návratu ze Senegalu a Gambie zpět do ČR. Pokud tuto skutečnost nesplňujete, může se Vám stát, že vás nepustí do letadla směr Afrika již v Praze, i když máte platnou letenku a dosud ještě (krátkodobě) platný pas.

Na další otázky se mně můžete zeptat mailem: monika.rebcova@hamu.cz a telefonicky (i WhatsUp) 00420 776646069.

 

Questions and answers / English

Questions and answers about our trip and Senegal

What you need to Senegal vaccination?
vaccination:
In Africa require a yellow fever vaccination (costs about 750 CZK and lasts for 10 years). For accurate information, call the nearest recommend
Hygienic Station and timely optat. We also recommend vaccination against hepatitis A, B, typhoid and cholera.
In the dry season, which runs workshop is no need to fear ... malaria mosquito is a little, but we still recommend mosquito repellent in the tropics and supply of vitamin B complex Forte (if you take daily B complex forte, then mosquitoes smell of your skin, so you nesedají) and in the evening just long sleeves and pants. Rooms are equipped with a mosquito net, but you can bring your own for a peaceful night's sleep. 

What is the currency in Senegal?
The replacement for Senegalese boss (CFA) lets you replace the euro in Senegal on the first day of your stay. E current rate around 1 euro = 650 CFA.
Replace the Euro against the CFA "cash" even before we get to Abene, because the closest ATM is in Ziguinchor (3h drive from Abene). For your convenience, then the more we realize regular weekly trip to Ziguinchor because of your incidental exchanged cash. With a good exchange rate when we can help you.
I have the extra insurance?
Tip: Many banks provide guidance to your account also insurance (basic health and accident insurance, plus luggage insurance, etc.). Before leaving for details of these options with your bank. Not necessarily pay extra for the insurance extreme sports like.
I'll be in range of the cellular network?
From my own zkušennosti I can say that I had no problem using roaming SIM card and the Czech functioned perfectly. However, local purchase a SIM card is not expensive, and credit you can recharge coupon via sms.
What language in Senegal myself understood?
As mentioned above, local ... they speak French and several indigenous languages, our teachers and residents Abene Kafountine and also control the basic English and for your absolute comfort we're here. 

Will I need a visa?

No visa needs to go to Senegal and Gambia for czech sittizen.

Passport validation
You need to have a valid your passport at least another six months even after your return from Senegal back to the Czech Republic.

 

ask me also on email: monika.rebcova@hamu.cz