Informace o nás

 

Monika Diatta Rebcová

 

cMonika Diatta Rebcová

Hlavní organizátor / Main organizer

monika.rebcova@hamu.cz

00420776646069

- tanečnice, choreografka, lektorka tance a jogy, garant pobytu

- dancer, choreographer, dance and yoga  instructor, guarantor of residence

 

 

Organizátor v Senegalu /Organizer in Senegal 

 

 

 
 
 

Monika a Boubacar společně organizují váš pobyt v exotickém prostředí Senegalu, který je vhodný pro milovníky africké kultury, začátečníky i pokročilé zájemce o africký tanec, bubnování a cvičení jógy. 

Boubacar organizuje ubytování, stravování a výlety po okolí  v Casamance Zaručujeme Vám 100% aktivně využitý čas vhodně proložený lelkováním v houpací síti u moře a nezapomenutelné momenty z afrického komunitního života.

 
Monika and Boubacar jointly organize your stay in the exotic environment of Senegal. The stay is suitable for lovers of African culture, beginners and advanced tempter African dance and drumming and yoga
Boubacar organizes accommodation, meals and trips around CasamanceWe guarantee 100% actively use the time properly interleaved loitering in a hammock by the sea and memorable moments from the African community life.

 

 

Umělecký manažer v Senegalu / Artistic manager in Senegal

 
 

Issa Sadio Diatta

 

 
tanečník, choreograf a bubeník / Dancer, choreographer and drummer
 
Působí jako choreograf a tanečník v Ziguinchoru v nejvýznamnější taneční a hudební skupině FORET SACRE  a hostuje v Abené v taneční a hudební skupině TAMALA. VYSTUPOVAL NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU V ABENÉ 2016 A 2017.
He works as a choreographer and dancer in Ziguinchor in the most important dance and music group FORET SACRE, and hosts Abena in the dance and music group TAMALA. SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL FESTIVAL IN ABOVE 20116 AND 2017
 
She works as a choreographer and dancer in Ziguinchor in the most important dance and music group FORET SACRE, and hosts Abena in the dance and music group TAMALA. SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL FESTIVAL IN ABOVE 20116 AND 2017She works as a choreographer and dancer in Ziguinchor in the most important dance and music group FORET SACRE, and hosts Abena in the dance and music group TAMALA. SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL FESTIVAL IN ABOVE 20116 AND 2017
 works as a choreographer and dancer in Ziguinchor in the most important dance and music group FORET SACRE, and hosts Abena in the dance and music group TAMALA. SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL FESTIVAL IN ABOVE 20116 AND 2017