Informace o nás

 

Monika Diatta Rebcová (klikněte zde na jméno)

 

cMonika Diatta Rebcová

Hlavní organizátor / Main organizer

monika.rebcova@hamu.cz

00420776646069

- tanečnice, choreografka, lektorka tance a jogy, garant pobytu

- dancer, choreographer, dance and yoga  instructor, guarantor of residence

Monika a Sadio společně organizují váš pobyt v exotickém prostředí Senegalu, který je vhodný pro milovníky africké kultury, začátečníky i pokročilé zájemce o africký tanec, bubnování a cvičení jógy. 

Sadio organizuje ubytování, stravování a výlety po okolí  v Casamance Zaručujeme Vám 100% aktivně využitý čas vhodně proložený lelkováním v houpací síti u moře a nezapomenutelné momenty z afrického komunitního života.

 
Monika and Sadio jointly organize your stay in the exotic environment of Senegal. The stay is suitable for lovers of African culture, beginners and advanced tempter African dance and drumming and yoga
Sadio organizes accommodation, meals and trips around CasamanceWe guarantee 100% actively use the time properly interleaved loitering in a hammock by the sea and memorable moments from the African community life.

 

 

Umělecký manažer v Senegalu / Artistic manager in Senegal

Organizátor v Senegalu /Organizer in Senegal 

 
 
 

 
tanečník, choreograf a bubeník / Dancer, choreographer and drummer
 
Působí jako choreograf a tanečník v Ziguinchoru v nejvýznamnější taneční a hudební skupině FORET SACRE  a hostuje v Abené v taneční a hudební skupině TAMALA. VYSTUPOVAL NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU V ABENÉ 2016 A 2017.
He works as a choreographer and dancer in Ziguinchor in the most important dance and music group FORET SACRE, and hosts Abena in the dance and music group TAMALA. SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL FESTIVAL IN ABOVE 20116 AND 201
Issa Sadio Diatta
Dancer, dance teacher, choreographer and drummer
He lives in Ziguinchor, where he is dancing, acting and choreographers in the program in the most important dance and music group FORET SACRE in Casamancaise working at a traditional dance and drums of West Africa.

As the winner of the choreographic competition in Casamancaise, he was selected and recommended to study  contemporary dance in L Ecole de Sabless in Toubab Dialaw with Germaine Acogny. There he was selected by a well-known choreographer Hardo Ka, to dance solo in his choreography for the music of Salif Keita in 2016.

 He participates as a dancer and choreographer in kultural festivals:

-      Saint Luis Festival 2015

-      Zig Fest International 2008-2009

-      Festival „Kay Feec“ /Dakar/ 2008-2009

 He also works as a choreographer in Abene, Senegal, in the Tamala group of tradicional music and dance.

 As a dancer and choreographer, he participates every year in a major international dance and music festival Abene Festivalo.

 He regularly teaches dance on professional dance workshops for  European dancers who attend the workshops  in Ziguinchor and Abene. He also regularly performs at cultural events and festivals in all Senegal (Dakar, Ziguinchor, Cap Skirin, Abene)

In 2017, he taught dance three weeks at a workshop in Abene in  production of Monika Diatta-Rebcová for Czech participants.

In December 2017 Issa Sadio Diatta won the competition for the best dancer and choreographer in Ziguichor and qualified with the Foret Sacre group for the festival held in Dakar from 18.12.2017.

Issa Sadio Diatta

 Tanečník, lektor tance, choreograf a bubeník

 Žije v Ziguinchoru, kde tančí  a působí jako choreograf v  programu  nejvýznamnější taneční a hudební skupině FORET SACRE v Casamancaise, jehož náplní je kultura  tradičního tance a bubnů západní Afriky.

V roce 2016 byl vybrán jako vítěz choreografické soutěže v  Casamancaise a doporučen ke  studiu současného tance v L Ecole de Sabless v Toubab Dialaw u Germaine Acogny, kde si ho také vybrál známým choreograf Hardo Ka, pro taneční   sólo ve své choreografii na hudbu Salifa Keity.

 Zúčastnil se jako tanečník a choreograf na kulturních festivalech:

- Festival Saint Luis 2015

- Zig Fest International 2008-2009

- Festival "Kay Feec" / Dakar / 2008-2009

a dalších.

 Pracuje také jako choreograf v Abene, Senegal, ve skupině Tamala tradiční hudby a tance.

 Jako tanečník a choreograf se každoročně účastní významného mezinárodního tanečního a hudebního festivalu „Abene Festivalo“.

 Pravidelně vyučuje tanec na profesionálních tanečních seminářích pro evropské tanečníky, kteří se účastní seminářů v Ziguinchor a Abene. Pravidelně také vystupuje na kulturních akcích a festivalech ve významných kulturních centrech v  Senegalu v Dakaru, Ziguinchoru, Cap Skirin, Abene)

 V roce 2017 a 2018 vyučoval tři týdny tanec na kulturním semináři v Abene v produkci Moniky Diatta-Rebcové pro české účastníky.

 V prosinci 2017 získal  Issa Sadio Diatta hlavní  cenu jako tanečník soutěže o nejlepšího tanečníka a choreografa v Ziguichoru a  kvalifikoval se  se skupinou Foret Sacre na významný kulturní  festival konaný v Dakaru v lednu 2018.

 

 

 

 

 
She works as a choreographer and dancer in Ziguinchor in the most important dance and music group FORET SACRE, and hosts Abena in the dance and music group TAMALA. SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL FESTIVAL IN ABOVE 20116 AND 2017She works as a choreographer and dancer in Ziguinchor in the most important dance and music group FORET SACRE, and hosts Abena in the dance and music group TAMALA. SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL FESTIVAL IN ABOVE 20116 AND 2017
 works as a choreographer and dancer in Ziguinchor in the most important dance and music group FORET SACRE, and hosts Abena in the dance and music group TAMALA. SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL FESTIVAL IN ABOVE 20116 AND 2017