Workshop and the New Year in Senegal's seaside holiday 

from 30.12.2019 to 20.1.2020: 

3 weeks an adventure tour with African dance, drumming and yoga fith the profesional teachers.

Is also possible to buy a trip for only two weeks or 10 days. In this case you will get a discount on the price of the trip.

Booking on: monika.rebcova@hamu.cz, 00420 776646069

We have just started receiving applications for the trip: monika.rebcova@hamu.cz, 776646069

Právě jsme zahájili příjem přihlášek na zájezd: monika.rebcova@hamu.cz, 776646069

 

Workshop a Silvestr v Senegalu 

Od  30.12.2019 do 20.1.2020 třítýdenní zážitkový zájezd dovolená  u moře s africkým tancem, bubnováním a jógou s profesionálními lektory.

Právě jsme zahájili příjem přihlášek na zájezd: monika.rebcova@hamu.cz, 776646069

Je také možné zakoupit si zájezd pouze za dva týdny nebo na 10 dní. V tomto případě získáte slevu z ceny zájezdu.
je možné zakoupit zájezd  také pouze  na dva týdny nebo 10 dní. V tomto případě dostanete slevu z ceny zájezduje možné zakoupit zájezd  také pouze  na dva týdny nebo 10 dní. V tomto případě dostanete slevu z ceny zájezdu.
Je možné zakoupit zájezd  také pouze  na dva týdny nebo 10 dní. V tomto případě dostanete slevu z ceny zájezdu.je možné zakoupit zájezd  také pouze  na dva týdny nebo 10 dní. V tomto případě dostanete slevu z ceny zájezdu.
 

 

 

 

 

 

Užijete si celé tři týdny dovolené v Senegalu u moře. Worshopy tradičního afrického tance, skupinové bubnování a kurzy bubnování v kruhu. Vyzkoušíte si bubnování na africké bubny (djembé, dunduny i senegalské sabary). Pořádáme také cvičení jógy u moře.  Pobyt je spojený s návštěvou vystoupení skupin africké hudby a tance v Abené, Ziguinchor, Cap Skirring, Kafountine a Bignona.

Senegalká  vesnice Abene je místo, kde můžete nasát kouzlo opravdové Afriky... kde máte šanci dozvědět se více o jednoduchém životě Afričanů ve spojení s přírodou a o africké kultuře. Využijte možnost učit se a růst v tanci při rytmu afrických bubnů. Africký tanec vás naplní novou životní energií a bubnování vám přinese radost a nové zážitky, které umocní také nádherná příroda, prostorné pláže bez turisů a nekonečné moře.

 

Exotický třítýdenní pobyt se uskuteční od

30.12.2019 do 20.1.2020 

v krásné destinaci Abené v Senegalu u moře. V rámci této aktivní dovolené se naučíte mnoho z tradičních tanců a rytmů. Budete cvičit jógu na pláži, tančit pod širým nebem ve stínu palem, cestovat po okolí, navštívit tradiční vesnice a trhy a vesnice v okolí Abene: Cap Skirring, Kafountine, Bignona a hlavni město Casamance - Ziguinchor. Zažijete fascinující vystoupení  s africkými bubny a tanci v podání afrických umělců nejen ze Senegalu, ale z celé západní Afriky 

"Stáž" je koncipována tak, abyste se s africkou kulturou mohli seznámit důvěrně zblízka. Rodina afrických tanečníků a bubeníků, kteří se o vás budou starat po celou dobu vašeho pobytu, přátelství, pohostinnost a otevřenost,  radost z hudby a tance, srdečnost místních obyvatel, to vše si s sebou odvezete jako krásnou vzpomínku, pro kterou se do Abene opet brzy vrátíte..

 

 

 

Three weeks of African culture from 30.12.2019 to 20.1.2020

It is a holiday in Senegal by the sea.

Enjoy the three-week holiday in Senegal by the sea. Workshops of traditional African dance, drumming groups and classes in drumming circle. We also offer yoga for beginners at sea. Try to beat African drums (djembé, dundun and Senegalese Sabar). Staying connected with the visit of the group performances of African music and dance in Abene, Ziguinchor, Cap Skirring, Kafountine and Bignone.
Abene is a place where you can soak up the true magic of Africa ... where you have a chance to learn more about the simple life of Africans in conjunction with nature, and the African culture. Use the opportunity to learn and grow in the dance at the rhythm of African drums. African dance fills you with new vitality and drumming will bring joy and new experiences.


Exotic three-week trip will take place from 

30.12.2019 to 20.1.2020

in the beautiful destination Abene in Senegal by the sea. As part of this active vacation, you will learn many of the traditional dances and rhythms. You practice yoga on the beach, dancing in the open air in the shade of palm trees, to travel around and visit traditional villages and markets and villages around Abene: Cap Skirring, Kafountine, Bignon and the main city of Casamance - Ziguinchor. You will experience a fascinating show with African drums and dance performed by African artists not only in Senegal, but the whole of West Africa
"Internship" is designed to make the African culture can get to know intimately close. Family of African dancers and drummers, who of you will care for your whole stay, friendship, hospitality and openness, joy of music and dance, the warmth of the locals, all with you will take a beautiful memory for you to Abene again soon you return ..

 

Akce v Senegalu

Čirá radost

06.04.2019 21:52
ČIRÁ RADOST Oheň hoří v centru africké vesnice. Okolo se pohybují děti, ženy, muži. Jsou...

Senegal, relaxace, energie

05.03.2016 11:51
Senegal vnímám jako místo odpočinku. V krásné přírodě není kam spěchat. V klidu snídáme pod palmami...