UBYTOVÁNÍ A STRAVA / ACCOMMODATIONS AND FOOD

 

UBYTOVÁNÍ/ACCOMMODATIONS

 

Ubytování - Africký domek 850 EU na 3 týdny pobytu

Accommodation - African Lodge 850 EU 3 weeks stay

Ubytování v apartmánu afrického domku/Accommodation at the African house

- dvoulůžkové pokoje s postelí, šatna, záchod a sprcha je součástí ubytování/

- double rooms with a bed, changing room, toilet and shower are part of accommodation

 

V ceně 850 EU je zahrnut tento servis:/The price of 850 EU is included in this service:

 1. ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se šatnou, sprchou toaletou a vybavením, 10 min pěšky od mořské pláže
 2. plná penze- tradiční africká strava (viz fotogalerie),
 3. denně 2 litry pitné vody na osobu
 4. program: 10 lekcí afrického tance, 10 lekcí výuky bubnování, 10 lekcí jogy
 5. vstup na koncerty na festivalu v Abenné
 6. Doprava z letiště na místo pobytu a zpět na letiště na konci pobytu
 7. Dva víkendové výlety do okolních destinací

 

 

 1. accommodation in a double room with changing room shower, toilet and equipment 10 minutes walk from the sea beach, full board traditional African food (see photo gallery), daily 2 liters of drinking water per person, Cultural and exercise program, admission to concerts around Abené.Transportation from the airport to their place of residence and back to the airport at the end of the stay, two weekend trips to nearby destinations

 

V ceně není zahrnuto:/Not included:

 1. cena letenky. Letenku vám zprostředkujeme v nejlevnější variantě na základě vzájemné dohody.
 2. vaše cestovní a zdravotní pojištění. 
 3. očkování do západoafrických destinací. Do Senegalu je povinné očkování proti žluté zimnici(viz. sekce otázky a odpovědi)
- airfare. Ticket will arrange the cheapest option by mutual agreement.Your travel and medical insurance.vaccination to West African destinations. Senegal is a mandatory vaccination against yellow fever (see. Section of questions and answers)visas to Senegal.

 

Ubytování - Africký bungalov 750 EU na tři týdny pobytu

Accommodation - African bungalow 750 EU three weeks stay


 

Ubytování - Africký bungalov 750 EU/Accommodation 

- African bungalow 750 EU


- dva oddělené uzamykatelné dvoulůžkové pokoje s předsíňkou. 

WC a sprcha se nachází venku poblíž domku/

- Two separate lockable double rooms with a hallway. 

Toilet and shower near the house

 

V ceně 750 EU je zahrnut tento servis:/The price of 750 EU is included in this service:

Tato varianta v ceně  750  Euro nabízí ubytování v tradičním africkém domku  v Abene, 10 min pěšky od mořské pláže.

K dispozici jsou v jednom domku 2  uzamykatelné místnosti s predsíňkou, hlavními uzamykatelnými dveřmi  a verandou, venkovní toaleta a sprcha (teplá voda v Senegalu neteče, ale naštěstí ji není třeba). Zažijete africký způsob života se spaním na matraci na zemi, je třeba přivézt si jen vlastní spací pytel.

 

This variation in the price of 750 Euro offers traditional African house in Abene, 10 minutes walk from the sea beach.There is one house 2 lockable room, hall, main lockable door and porch, outdoor toilet and shower (hot water does not flow in Senegal, but fortunately it is not necessary). You will experience the African way of life sleeping on a mattress on the floor, you need to bring your own sleeping bag only.
 1. ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, venkovní toaleta a sprcha
 2. plná penze - tradiční africká strava (viz fotogalerie), v místě ubytování
 3. denně 2 litry pitné vody na osobu
 4. kulturní a pohybový program: 10 lekcí afrického tance, 10 lekcí výuky bubnování, 10 lekcí jogy
 5. vstup na koncerty na festivalu v Abenné
 6. Doprava z letiště na místo pobytu a zpět na letiště na konci pobytu
 7. Dva víkendové výlety do okolních destinací
 
accommodation in a double room, outdoor toilet and shower,full board - traditional African diet (see gallery), the place of accommodation, daily 2 liters of drinking water per person, Cultural and exercise programadmission to concerts in the vicinity Abenné. Transportation from the airport to their place of residence and back to the airport at the end of the stay
 

v ceně není zahrnuto:/Not included:

 1. cena letenky. Letenku vám zprostředkujeme v nejlevnější variantě na základě vzájemné dohody.
 2. vaše cestovní a zdravotní pojištění. 
 3. očkování do západoafrických destinací. Do Senegalu je povinné očkování proti žluté zimnici(viz. sekce otázky a odpovědi)
 4. vízum do Senegalu. Vízum v ceně 50-to Euro vám zprostředkujeme na základě vzájemné dohody.
airfare. Ticket will arrange the cheapest option by mutual agreement.Your travel and medical insurance.vaccination to West African destinations. Senegal is a mandatory vaccination against yellow fever (see. Section of questions and answers)visas to Senegal. Visa at the price of 50 Euro we can arrange it by mutual agreement.
 

 

 

Ubytování ve stanu 650 EU/Accommodation in a tent 650 EU three weeks stay

 

 

MAME PRO VÁS PŘIPRAVENÝ stan, pro který je spousta místa na oploceném bezpečném pozemku, ve dne i v noci hlídaném strážcem. Budete mít možnost uzamknout si osobní věci v uzamykatelném domě...pro dobrodruhy komfortní. Mužete si přivézt i vlastní stan. Dostanete slevu na ubytování a potom zaplatíte celkovou cenu jen 550,-EU.

Tato varianta je zcela bezpečná z vlastní zkušenosti, protože se jedná  jde o soukromý pozemek.

Využívat můžete sprchu a toaletu na pozemku, určenou jen pro vás. Stan beztak využijete jen po dobu noci. Ubytování ve stanu je romantické.

 

We have a tent, for which there are plenty of places to safely fenced land, day and night guarded guardian. You will be able to lock your valuables in a safe in a locked house ... for adventurers comfortable. You need to bring your own sleeping bag only.

This option is completely safe from experience:), especially in terms of private property.

You can use the shower and toilet on the property, designed just for you. The tent will use anyway just for the night. Accommodation is in tents romantic.


 

V ceně 650 EU je zahrnut tento servis:

Tato varianta v ceně  650  Euro nabízí ubytování ve vlastním stanu na pozemku se strážcem, 10 min pěšky od mořské pláže) .

K dispozici pro vaše zavazadla je uzamykatelný domek s predsíňkou. Je potřeba přivézt si jen vlastní spací pytel.

Stravování a workshopy se uskuteční na stejném místě jako ubytování, tzn. na stejném pozemku.

Počet míst není omezen.

 1. ubytování ve vlastním stanu, venkovní toaleta a sprcha
 2. plná penze - tradiční africká strava (viz fotogalerie), v místě ubytování
 3. denně 2 litry pitné vody na osobu
 4. kulturní a pohybový program: 10 lekcí afrického tance, 10 lekcí výuky bubnování, 10 lekcí jogy
 5. vstup na koncerty na festivalu v  Abenné
 6. Doprava z letiště na místo pobytu a zpět na letiště na konci pobytu
 7. Dva víkendové výlety do okolních destinací

V ceně není zahrnuto:

 1. cena letenky. Letenku vám zprostředkujeme v nejlevnější variantě na základě vzájemné dohody.
 2. vaše cestovní a zdravotní pojištění. 
 3. očkování do západoafrických destinací. Do Senegalu je povinné očkování proti žluté zimnici (viz. sekce otázky a odpovědi)

The price of 650 EU is included in this service:


This variation in the price of 650 Euro offers accommodation in your own tent on the property with the guard, a 10-minute walk from the sea beach).
Available for your luggage is lockable with a house hallway. You need only to bring your own sleeping bag.
Meals and workshops will be held at the same location as the accommodation, ie. on the same grounds.
The number of places is limited.
-accommodation in your own tent, outdoor toilet and shower

- full board - traditional African diet (see gallery), in place of accommodation
-
daily 2 liters of drinking water per person
-
Cultural and exercise program: 24 lessons of African dance, 12 lessons of drumming, 10 lessons of yoga
-
Admission to the concerts at the festival Abenné
-
Transportation from the airport to their place of residence and back to the airport at the end of your stay
-
Two weekend trips to nearby destinations

 

Not included:

Airfare. Ticket will arrange the cheapest option based on mutual agreement.
Your travel and medical insurance.
V
accination to West African destinations. Senegal is mandatory vaccination against yellow fever (see. Section of questions and answers)

 

 

Stravování/Eating

 

 

Stravovat se budeme společně a pěkně poafricku, tak aby byl zážitek autentický. Jídlo bude zajištěno 3x denně na sopukromém  pozemku ve stínu mangovníků. V nabídce zdravého stravování bude vždy čerstvé pečivo, zelenina, ovoce, ryby a mořské plody - vše čerstvé a v bio kvalitě. (Informujte nás prosím o případné speciální dietě či alergiích na některé potraviny).

 

Záměrem je využít čas strávený společně při hodování k vzájemnému sdílení zážitků i  k případným organizačním záležitostem. Cena stravování je zahrnuta v celkové cene pobytu.

 

 

Meals
We eat together nicely and the african so that the authentic experienceFood will be provided 3 times a day for sopukromém land in the shade of mango treesWe offer healthy food is always fresh bread, vegetables, fruit, fish and seafood - all fresh and organic quality(Please inform us of any special diets or allergies to certain foods).
The intention is to use the time spent in feasting together for mutual sharing of experiences and the potential organizational mattersThe cost of meals is included in the total price.


 

 Kebuden se zeleninou                                                 Mafe

 

 Moussou připravuje koření, máme se na co těšit               rybí kuličky s ostrými omáčkami a tapalapou

  jídlo je vždy čerstvé, připravené před vašima očima       denně ryby a mořské plody právě vylovené z moře

   koření a přílohy denně k dispozici na trhu                      bude dost pro všechny účastníky

  zdravá večeře, odlehčená strava z místní bezlepkové obilniny, omeleta i salát k dispozici na přání

 právě ulovené ryby na roštu                                         čerstvé burské oříšky

 vaříme na ohni                                                           vynikající oběd - někdo fotí, někdo už nemůže vydržet

 už víme, že nás čekají originální chutná jídla                Moussou dochucuje omáčku, zas nás bude všechno pálit

 kuchařka Mata vybírá čerstvou zeleninu                         je to výborné, ale někteří potřebují ještě přiostřit

 už si pochutnáváme                                                    vždy čertvé potraviny ve vynikající úpravě

 a zítra to bude opět skvělé                                           chutnalo i tříletým dětem

 Oběd v rodine u Fadel                                                  děvčata přebírají rýži určenou k večeři

 Dva talíře, dvě skupinky                                               snídaně s přáteli

 k snídani tapalapy                                                       na čerstvém vzduchu i dětem chutná    

                             

 spravedlivě se dělíme                                                  nikdo nebude mít hlad

 ranní káva uvařená na ohni                                         tapalapy plněné vším zdravým, na co jen pomyslíte

  vynikající smažené ryby a cibulka